Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.64-76
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAlfejeva, Jeļena-
dc.contributor.otherRīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija-
dc.date.accessioned2020-01-29T09:19:30Z-
dc.date.available2020-01-29T09:19:30Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationSocrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 1 (4). 64.–76. lpp.-
dc.identifier.issn2256-0548-
dc.identifier.other64–76-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/989-
dc.description.abstractApdrošināšanas nozare kā valsts finanšu sistēmas sastāvdaļa, līdzīgi kā kredītiestāžu joma, satur reālu risku un nav pilnībā aizsargāta no iespējamām prettiesiskām darbībām ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Galvenokārt noziedzīgi līdzekļi apdrošināšanas nozarē var tikt ģenerēti ar apzināti nepamatotiem apdrošināšanas atlīdzību pieteikumiem, kurus apdrošinātāji nav spējīgi identificēt vai pierādīt pieteicēju krāpniecisko rīcību. Krāpnieciskā rīcība pret apdrošinātāju var izpausties kā apdrošināšanas objekta apzināta bojāšana, lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, vai kā pārspīlēta prasība naudas izteiksmē, vai arī kā apdrošināšanas gadījuma imitācija. Kaut arī dzīvības apdrošināšana pasaulē vairāk pakļauta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskam, Latvijas dzīvības apdrošināšanas nozarē šajā ziņā aktivitāte nav vērojama. Savukārt nedzīvības apdrošināšanas joma ir vairāk pakļauta krāpšanas riskam un daudz biežāk saskaras ar viltus pieteikumiem nekā dzīvības apdrošināšanā. Latvijā līdz šim problēma nav aktualizēta un netika risināta pietiekamā līmenī.en_US
dc.description.abstractThe insurance industry as a part of national financial system the same as credit institutions contains a real risk and is not fully protected from possible illegal activities with the proceeds of crime. In the insurance sector, mainly criminal funds can be generated by deliberately unreasonable insurance claims that insurers are not able to identify or prove the applicant’s fraudulent conduct. Fraudulent action against the insurer may take the form of insurance object damaging for obtaining insurance reimbursement, as well as by exaggerated requirement in terms of money and imitation of insurance cases. While the life insurance in the world is more exposed to money laundering risks, there is no activity in this regard in Latvian life insurance sector. By contrast, non-life insurance sphere is more exposed to the risk of fraud and more often confronted with false claims than life insurance. In Latvia, the problem not yet actuated and adequately solved.-
dc.formatElectronic-
dc.language.isolv_LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitāte-
dc.publisherRīga Stradiņš University-
dc.relation.ispartofseriesSocrates 2016, 1 (4)-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectapdrošināšana-
dc.subjectkrāpšana-
dc.subjectnoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija-
dc.subjectinsurance-
dc.subjectfraud-
dc.subjectmoney laundering-
dc.titleNelikumīgas darbības iespējamie riski Latvijas apdrošināšanas nozarē-
dc.title.alternativePossible Risks of Illegal Activities in Latvian Insurance Sector-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.64-76-
Appears in Collections:Socrates. 2016, 1 (4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-091_Socrates_4_2016_07_Alfejeva_064-076_.pdf232.92 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons