Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.15-21
Title: Drošības jautājumi: mūsdienu tendences Lietuvas tiesību aizsardzības sistēmā
Other Titles: Security Issues: Current Trends in Lithuanian Law Enforcement System
Authors: Tumalavičius, Vladas
Ģenerāļa Jonasa Žemaiša Lietuvas Militārā akadēmija, Lietuva
Keywords: cilvēka tiesības un brīvība;kriminālā izlūkošana;sabiedrības drošība;security of society;criminal intelligence;human rights and freedoms
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2015, Nr. 3 (3). 15.–21. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2015, 3 (3)
Abstract: Darbā atspoguļoti sabiedrības drošības tiesiskās regulēšanas attīstības pašreizējie jautājumi un jaunākās tendences, ko nosaka Lietuvas Republikas Kriminālās izlūkošanas likums, kas vēl nav pilnvērtīgi un detalizēti atspoguļots zinātniskās diskusijās. Tāpēc radās nepieciešamība analizēt šī tiesību instrumenta iemiesojumu Lietuvas drošības dienestu slepenās darbības jomā mūsdienu globalizācijas procesā. Darbā tika izmantotas objektīvās realitātes izzināšanas un speciālā darba un paņēmienu vispārzinātniskās metodes, kuras raksturīgas juridiskajām zinātnēm. Rezultātā ir uzsvērts šī tiesību instrumenta kā demokrātisko vērtību un cilvēka tiesību un brīvības aizsardzības garanta svarīgums un savlaicīgums.
The work presents the current issues and latest trends of development in the sphere of law regulation of the public security stipulated by the adoption of the Law of Criminal Intelligence of the Republic of Lithuania, which have not received yet a comprehensive and detailed reflection in scientific debates. Therefore, it is necessary to analyse the implementation of this legal instrument in the sphere of secret activity of Lithuania’s security at the present stage within the globalisation process. The author applied general scientific methods of studying objective reality and means and techniques peculiar to legal sciences. As a result, the significance and urgency of this legal instrument as a guarantee for protection of democratic values and human rights and freedoms have been emphasised.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.15-21
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2015, 3 (3)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-325_Socrates_3_2015_02_Tumalavicius_015-021_.pdf150.87 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons