Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.16-25
Title: Sources of Law in the World Trade Organisation
Other Titles: Pasaules Tirdzniecības organizācijas tiesību avoti
Authors: Abuseridze, Giga
Rīga Stradiņš University, Doctoral Study Programme Legal Science, Georgia
Keywords: Pasaules Tirdzniecības organizācija;Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību;Līgums par ar tirdzniecību saistītajām intelektuālā īpašuma tiesībām;Nolīgums par tekstilizstrādājumiem un apģērbu;Līgums par ar tirdzniecību saistīto investīciju pasākumiem;World Trade Organisation;Marrakesh Agreement;General Agreement on Tariffs and Trade;Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights;Agreement on Textiles and Clothing;Agreement on Trade-Related Investment Measures
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. A. Vilka red. Rīga, RSU, 2015, Nr. 2 (2). 16.–25. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2015, 2 (2)
Abstract: World Trade Organisation (WTO) law is, by international law standards, a wide-ranging and complex body of law. This Paper deals with the issue of sources of law in the WTO. The principal source of WTO law is the Marrakesh Agreement Establishing the WTO, concluded on April 15, 1995 and in force since January 1, 1995. The author presents various sources of WTO law, such as: 1. The Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organisation; 2. General Agreement on Tariffs and Trade 1994; 3. General Agreement on Trade in Services; 4. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right; 5. Other Multilateral Agreements on Trade in Goods.
Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) tiesību akti atbilst starptautisko tiesību standartiem; tie ir plašs un sarežģīts tiesību aktu kopums. Rakstā apskatīti PTO tiesību avoti. Galvenais PTO tiesību avots ir Marakešas līgums par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu. Tas noslēgts 1995. gada 15. aprīlī. Publikācijas autors iepazīstina ar vairākiem PTO tiesību avotiem, piemēram, – Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu; ar Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību; Vispārējo vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību; Līgumu par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām un citiem daudzpusējiem nolīgumiem par preču tirdzniecību.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.16-25
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2015, 2 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-176_Socrates_2_2015_04_Abuseridze_016-025_.pdf166.61 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons