Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.073-080
Title: Criminal Activity as Preoccupation Challenging the State of Estonia, now 100
Other Titles: Noziedzība Igaunijā valsts rūpju lokā tās simtgadē
Authors: Leps, Ando
Dr. iur., professor emeritus, Member of VIII and IX compositions of Riigikogu (Parliament), Estonia
Keywords: criminal actions;Estonia;intentional homicides;first degree murders;voluntary manslaughters;money laundering;Igaunija;noziedzības statistika;noziedzības analīze;tīšas slepkavības;korupcija;nelegāli iegūtas naudas atmazgāšana;vardarbība ģimenē;ceļu satiksmes negadījumi
Issue Date: 2019
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2019, Nr. 2 (14). 73.–80. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.073-080
Series/Report no.: Socrates 2019, 2 (14)
Abstract: In connection with the 100th anniversary of the Republic of Estonia, it is proper and pertinent to compose synopsis of infractions of law (criminal activity) committed in those years. Since 2003, the rather complicated but most rewarding work has been the responsibility of Ministry of Justice, which also releases publications on criminal activity.
Svinot Igaunijas valsts simtgadi, nozīmīga ir arī šī laika perioda likumpārkāpumu (noziedzības) analīze. Neviena statiska nav pilnīgi precīza, tomēr tā dod iespēju atspoguļot pašu būtiskāko. Noziedzības statisku valstī ietekmē normatīvās regulācijas izmaiņas. Igaunijas statistikā laika periodā no 1900. līdz 2018. gadam ir t.s. “baltie plankumi” (piemēram, par 1939.–1944. gadu). Statistikas analīze parāda, ka padomju laika periodā (1950.–1980. gadā) noziedzība bija vairākas reizes zemāka nekā 1919.–1938. gadā un pēc Igaunijas valstiskās neatkarības atjaunošanas. Slepkavību analīze rāda, ka tās visvairāk tika reģistrētas 1990.–1998. gadā. Ieslodzīto skaits padomju laika periodā bija augsts, bet neatkarības gados tas pakāpeniski samazinās. Bet mainās noziegumu struktūra. Igaunijas noziedzības struktūrā pēdējos gados vairāk tiek reģistrēti noziegumi, kas ir saistīti ar narkotiskām vielām, korupciju, vardarbību ģimenē un ar ceļu satiksmes negadījumiem. Globalizācija, apstrīdama demokrātijas izpratne, nestabilā pasaules ekonomika, nekontrolējamais pasaules iedzīvotāju pieaugums un terorisms, īpašas “patikas” izrādīšana noteiktām valdošajām varām – tas viss novirza uzmanību no patiesām sociāla rakstura problēmām un no tām izrietošām turpmāk iespējamām krimināla rakstura darbībām Igaunijā.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.073-080
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2019, 2 (14)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IPD-84-211_Socrates-14-2019_07-Leps_073-080.pdf224.3 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons