Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/SOCR.01.2015.1.70-77
Title: Psiho- un neirotehnoloģijas un sabiedriskās drošības problēmas
Other Titles: Psycho and Neuro-technology and Public Safety Problems
Authors: Vilks, Andrejs
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: sabiedriskā drošība;psihotehnoloģijas;neirotehnoloģijas;tiesībaizsardzības iestādes;noziedzība;public safety;psycho-technology;neuro-technology;law establishment;crime
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2015, Nr. 1 (1). 70.–77. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2015, 1 (1)
Abstract: Raksta autors publikācijā vēlas pievērst lasītāju uzmanību vienai no iespējamām jaunajām pieejām tiesībaizsardzības iestāžu darbībā – psiho- un neirotehnoloģijām –, kā arī autors pakavēsies pie minētās tēmas jaunākajām iezīmēm. Rakstā ir ieskicēti psihotehnoloģiskās izziņas un ietekmēšanas daži aspekti, neirotiesībzinātnes (neirolaw) attīstības kontūras, kā arī psihotehnoloģijas studiju kursu realizēšanas prakse un iespējas juristu profesionālajā izglītībā, nepretendējot uz tēmas plašu un dziļu izklāstu.
The current capacity for the human beyond the control of his statement and possible manipulation is growing much faster than we are able to realize. New technological capabilities contribute to human threats. This does not mean that new capabilities are to be resigned form. Use of new technologies is necessary to identify legal basis and strict scientific methodology conversion lens. Technology use goals and policies have to be morally and ethically community assisted.
DOI: https://doi.org/10.25143/SOCR.01.2015.1.70-77
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2015, 1 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-030_Socrates_1_2015_10_Vilks_070-077_.pdf173.09 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons