Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/SOCR.01.2015.1.64-69
Title: Bērna tiesības zināt savu izcelsmi: tiesību apjoms un aktuālie problēmjautājumi
Other Titles: Rights of a Child to Know its Origin: Volume and Topical Issues of Concern
Authors: Šķerberga, Olga
Rīgas Dome, Rīgas bāriņtiesa, Latvija
Keywords: izcelsme;adopcija;glābējsilīte;medicīniskā apaugļošana;origin;adoption;baby boxes;medically assisted fecundation
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2015, Nr. 1 (1). 64.–69. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2015, 1 (1)
Abstract: Informācija par izcelsmi ir būtiska personas identitātes sastāvdaļa, tā ir viena no bērna pamattiesībām un ietilpst tiesības uz privātās dzīves aizsardzību tvērumā. Bērna tiesības zināt savu izcelsmi, tāpat kā tiesības uzaugt ģimenē vai tiesības tikt uzklausītam, ir viena no pamattiesībām, ko aizsargā starptautiskie akti. Tomēr šīs tiesības īstenošana nacionālajā līmenī pilnībā liegta bērniem, kuri ir adoptēti, dzimuši izmantojot donora dzimumšūnas, un glābējsilītē ievietotiem bērniem.
The objective of the article is to analyse problems of legal frameworks of a child’s rights to know its origin in case of adoption, baby boxes and medically assisted fecundation, as well as to put forth amendments in the legislation if discrepancy is ascertained between international commitments of a state and regulation in the national legislation of a child’s rights to know its origin. Implementation of a child’s right to know its origin is analysed, examining the attitude of subjects of international public law – the United Nations and the Council of Europe in supervision of children’s legal interests; performing research of regulatory enactments, recommendations and directions, judgements of courts and comparing legal framework of a child’s rights to know its origin in the Republic of Latvia.
DOI: https://doi.org/10.25143/SOCR.01.2015.1.64-69
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2015, 1 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-030_Socrates_1_2015_09_Skerberga_064-069_.pdf161.85 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons