Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/SOCR.01.2015.1.12-18
Title: Brīvprātīgā dalītā īpašuma rašanās īpašuma sociālās funkcijas un būvniecības kontekstā
Other Titles: Voluntary Shared Ownership Occurrence in the Context of Social Function and Property Building
Authors: Girgensone, Barba
Latvijas Juristu apvienība, Latvija
Keywords: brīvprātīgais dalītais īpašums;īpašuma sociālā funkcija;zemes nomas līgums;faktiskais valdītājs;volunteer split estate;social function;the land lease contract;the actual possessor
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2015, Nr. 1 (1). 12.–18. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2015, 1 (1)
Abstract: Brīvprātīgais dalītais īpašums ir veidojies, kopš atjaunots Civillikums, šajā laikā ir attīstījusies tiesu prakse par zemes gabala nodošanu lietošanā ar tiesībām būvēt ēku kā patstāvīgu īpašuma objektu, bet nav vienota normatīvā regulējuma par prasībām, kas jāizvirza būvniecības ierosinātājam kā būves faktiskajam valdītājam būvniecības procesā un īpašuma sociālās funkcijas kontekstā.
Volunteer separated property has evolved since the Civil Law, restored at this time, has developed the Case Law on the plot of land available for use with the right to construct the building as an independent object of property, but there is no single regulatory framework regarding the requirements that should confine itself to the initiator of the construction of the building to the actual possessor of the construction process property and social functions.
DOI: https://doi.org/10.25143/SOCR.01.2015.1.12-18
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2015, 1 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-030_Socrates_1_2015_02_Girgensone_012-018_.pdf160.9 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons