Please use this identifier to cite or link to this item: 10.25143/amhr.2010.IX.03
Title: Medicīnas grāmatniecība Latvijā un Baltijā 1990. – 2010. gadā
Authors: Apinis, Pēteris
Salaks, Juris
Pozņaka, Velta
Keywords: medicīnas grāmatas Latvijā;medicīnas periodiskie izdevumi Latvijā;terminologia medica;Nacionālais Medicīnas apgāds
Issue Date: 2010
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Abstract: Latviešu medicīnas attīstībā rakstītam vārdam vēsturiski ir ļoti liela nozīme. Pirmkārt, tas ir tālab, lai saglabātu pilnvērtīgu un labskanīgu profesionālo medicīnas valodu ar latviešu terminiem un internacionālu, uz pierādījumiem balstītu medicīnisku domāšanu. Otrkārt, dzimtajā valodā cilvēkam jebkuru mācību vielu ir vienkāršāk apgūt, bet latviešiem laikmetu griežos vairākkārt nācies mainīt prioritāro svešvalodu atkarībā no politiskās konjunktūras – prioritāra bijusi vācu, krievu vai angļu valoda, bet cilvēkiem gados, kā zināms, jaunu valodu profesionālā līmenī apgūt nav viegli. Tālab latviešu valodai medicīnas apmācībā un mūžizglītībā īpaša nozīme bija 20. gs. 50. un 90. gados, kad ienāca literatūra citā svešvalodā. Treškārt, nacionālas medicīnas grāmatas ir nozīmīgs nācijas izdzīvošanas un attīstības rādītājs, gluži kā nacionālā mūzika vai nacionālais teātris.
DOI: 10.25143/amhr.2010.IX.03
Appears in Collections:Volume 09 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amhr.2010.IX.50-74.pdfArticle276.26 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.