Please use this identifier to cite or link to this item: 10.25143/amhr.2010.IX.17
Title: 23. Starptautiskajā Baltijas zinātņu vēstures konferencē
Other Titles: 23rd International Baltic Conference on the History of Science
Authors: Stradiņš, Jānis
Keywords: Baltijas zinātņu vēstures konference;Baltic conference of history of science;Juris Ekmanis;Tatjana Koķe
Issue Date: 2010
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Abstract: 2008. gada 9.–10. oktobrī Rīgā notika tradicionālā 23. Starptautiskā Baltijas zinātņu vēstures konference. Tā bija veltīta triju Baltijas valstu neatkarības 90 gadu jubilejai, kā arī 50 gadiem, kopš sākusies Baltijas zinātņu vēstures konferenču tradīcija, atjaunots Rīgas Politehniskais institūts (1958. gada 1. septembrī, tag. Rīgas Tehniskā universitāte, RTU) un oficiāli nodibināts P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs (1957. gada septembrī, kopš 1958. gada 18. augusta nosaukts dibinātāja Paula Stradiņa vārdā). Konferenci rīkoja Baltijas valstu Zinātņu vēstures un filozofijas asociācija, Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs. Rīkotāju vidū bija Latvijas Zinātņu vēstures asociācija, kas arī dibināta tieši pirms 50 gadiem, 1958. gada janvārī. Savā ziņā šī konference bija ārpuskārtas konference saistībā ar minētajām jubilejām, tādēļ arī referātu un dalībnieku skaits bija nedaudz limitēts, salīdzinot ar iepriekšējām. Taču pieteikto referātu kopskaits, kas publicēti materiālu krājumā "Nova Miscellanea Historiae Scientiarum Baltica – 50", bija 83, no tiem reāli noklausīti vai prezentēti 55 referāti.
DOI: 10.25143/amhr.2010.IX.17
Appears in Collections:Volume 09 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amhr.2010.IX.287-297.pdfArticle509.53 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.