Title: Cardiovascular Risk Factors among Shift-workers
Other Titles: Kardiovaskulārie riska faktori maiņu darbu nodarbinātajiem
Authors: Maija Eglīte
Recha Abdulal
Ārvalstu studentu nodaļa
International Student Department
Keywords: Maiņu darbs;sirds un asinsvadu sistēmas traucējumi;riska faktori;dislipidēmija;hipertensija;aptaukošanās;insults;sirds išēmiskā slimība;profilakse;vadība.;Shiftwork;cardiovascular disorders;risk factors;dyslipidemia;hypertension;obesity;stroke;ischemic heart disease;prevention;management
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Sabiedrībā, kas pastāvīgi attīstās,par ikdienas normu ir kļuvusi arvien lielāka daudzuma cilvēku iesaistīšanās maiņu darbos. Šo darbinieku kardiovaskulārie riski ir ievērojami palielinājušies, kā rezultātā pieaug maiņās strādājošo darbinieku risks saslimt ar hipertensiju, išēmisko sirds slimību, insultu, dislipidēmiju un aptaukošanos. Šīs analīzes mērķis ir novērtēt kardiovaskulāro risku maiņas darbinieku vidū saistībā ar dažāda veida sirds un asinsvadu sistēmas traucējumiem, novērtēt cēloņsakarības faktorus, ka arī mehānismus, kas izraisa lielāku traucējumu izplatību, un pasākumus riska samazināšanai.
In a society that it constantly evolving, it has become more normal that people are involved in shift work. With this shiftwork, it is more evident that the cardiovascular risks among these workers have increased a lot, leading to an increase of the prevalence for getting hypertension, ischemic heart disease, stroke, dyslipidemia and obesity. The aim of this analysis is to evaluate the cardiovascular risk among shift workers, in regards of different types of cardiovascular disorders. Moreover, the ambition is also to evaluate the causative factors, as well as the mechanisms leading to the higher prevalence and the management to decrease the risk.
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.