Title: Shift Work and Cardiovascular Events
Other Titles: Maiņas darbs un kardiovaskulāri notikumi
Authors: Marija Burčeņa
Anniina Elina Surakka
Ārvalstu studentu nodaļa
International Student Department
Keywords: mainas darbs;kardiovaskulari notikumi;miokarda infarkts;aritmija;shift work;cardiovascular events;coronary artery disease;myocardial infarction;stress;arrhythmia
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Pētījuma mērķis: Izvērtēt un aprakstīt asociāciju starp maiņu darbu un kardiovaskulāriem notikumiem. Šajā pētījumā īpaša uzmanība ir pievērsta koronārai sirds slimībai un tās komplikācijām cilvēkiem, kas veic maiņu darbu. Hipotēze: Maiņu darba veicējiem ir paaugstināts kardiovaskulāro notikumu risks. Materiāli un metodes: Elektroniskajās datubāzēs (PubMed, UpToDate, BMJ) tika atrastas un izpētītas vairāk kā 90 publikācijas, kurās aprakstīts maiņu darbs un tā ietekme uz kardiovaskulārās sistēmas slimībām; izvērtēta pētījumu ticamība un validitāte. Darbā iekļauti un analizēti 74 pētījumi. Rezultāti: Pastāv nozīmīga asociācija starp maiņu darbu un kardiovaskulāriem notikumiem. Nodarbinātie, kas veic maiņu darbu, ir pakļauti paaugstinātam koronārās sirds slimības riskam; šai darbinieku grupai arī ir kontstatēts paaugstināts akūta miokarda infarkta risks, salīdzinot ar cilvēkiem, kas tikai strādā dienas laikā. Neraugoties uz pētījumu rezultātiem, daudzās situācijās asociācija ir kauzāla.
Objectives: The aim of this scientific thesis is to review the association between shift work and cardiovascular events. This literature review focused mostly on the risk factors as for ischemic heart disease and its complications in shift workers. Hypothesis: Shift workers have an increased risk for cardiovascular events. Materials and methods: Over 90 scientific articles reporting the association between shift work and cardiovascular disease was searched from electronic databases (PubMed, UpToDate, BMJ). The content and reliability of the articles was assessed and eventually 74 articles were included in the thesis. Results: There is a strong association between shift work and cardiovascular events. Shift workers have increased risk factors for ischemic heart disease and acute myocardial infarction compared to dayworkers. However, more studies are needed to find out whether the association is actually causal.
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.