Title: Uztura bagātinātāja želejas formā ar antidepresanta iedarbību izstrāde
Other Titles: Development of a food supplement in jelly formulation with antidepressant effect
Authors: Ilze Bārene
Sanija Kopeika
Farmācijas fakultāte
Faculty of Pharmacy
Keywords: depresija;augi depresijas profilaksei;uztura bagātinātājs;želeja;depression;herbs for depression prevention;food supplement;jelly
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Depresija ir plaši izplatīta mentālā saslimšana, kas skar vairāk nekā 264 miljonu cilvēku visā pasaulē. To raksturo nomākts garastāvoklis lielāko dienas daļu, intereses zudums, miega un apetītes traucējumi, nogurums un sliktas koncentrēšanās spējas. Pēdējā laikā arvien vairāk pieaug pacientu interese par alternatīvajām terapijas iespējām, izmantojot dabīgos līdzekļus, līdz ar to arī pieaug pieprasījums pēc dažādiem uztura bagātinātājiem. Pēdējos gadu desmitos ir pētīti dažādi augi, kā piemēram, brahmi, asinszāle, safrāns, grifonija, zaļā tēja, rodiola, melisa utt., un ir pierādīta to efektivitāte depresijas simptomu mazināšanā un ārstēšanā. Ir izstrādāts jauns uztura bagātinātājs želejas formā, kas satur asinszāles, melisas, rodiolas, kurkumas un melnā pipara augu ekstraktus. Produkta izveidē ir izmantotas tādas palīgvielas kā ķiršu sula, cukurs, pektīns, nātrija benzoāts un citronskābe. Želejas pagatavošanai tika izvēlēta atbilstoša tehnoloģija. Gatavais produkts ir iepakots atbilstošā iepakojumā un ir izstrādāts atbilstošs marķējums. Produkts organoleptiski ir pieņemams, uzglabāšanas laikā nemainījās tā pH un neradās sinerēzes pazīmes. Pagatavotais uztura bagātinātājs ir ar antidepresanta iedarbību. Kā jaunā uztura bagātinātāja priekšrocības var minēt to, ka tas ir izstrādāts želejas formā, kuru ir ērti un patīkami lietot – nav nepieciešams ūdens, lai to norītu, tai piemīt laba garša un to var lietot pacienti, kuriem ir grūtības norīt tabletes. Tas satur tikai augu ekstraktus, līdz ar to būs piemērots tiem, kas vēlas lietot dabīgas izcelsmes produktus. Sastāvs ir pārdomāts un tajā esošās vielas darbojas uz dažādiem depresijas simptomiem.
Depression is a common mental disorder affecting more than 264 million people worldwide. It is characterized by persistent sadness, a lack of interest, sleep and appetite disorders, tiredness and poor concentration. Recently, patients’ interest in alternative therapies using natural remedies has been growing, and so has the demand for various dietary supplements. In recent decades, various herbs, such as brahmi, St. John's wort, saffron, griffonia, green tea, rhodiola, melissa, etc., have been studied and proven to be effective in reducing and treating the symptoms of depression. A new food supplement in jelly formulation containing St. John's wort, lemon balm, rhodiola, turmeric and black pepper plant extracts has been developed. Excipients such as cherry juice, sugar, pectin, sodium benzoate and citric acid have been used in product development. Appropriate technology was chosen for the preparation of the jelly. The finished product is packed in appropriate packaging and appropriate label is made. The product is organoleptically acceptable, it’s pH did not change during storage and no signs of syneresis appeared. The prepared food supplement has an antidepressant effect. Advantages of the new supplement is that it is developed in the form of a jelly, that is convenient and pleasant to use - it does not need water to swallow, it has a good taste and it can be used by patients who has difficulty to swallow tablets. It contains only herbal extracts, so it will be suitable for those who want to use products of natural origin. The composition is well-considered and the substances in it act on various symptoms of depression.
Description: Farmācija
Pharmacy
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.