Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2014-02_pdk
Title: Smadzeņu perfūzija akūta insulta pacientiem ar aterosklerotiskām izmaiņām brahiocefālos asinsvados. Promocijas darba kopsavilkums
Other Titles: Brain Perfusion in Acute Stroke Patients with Atherosclerotic Changes in Brachiocephalic Blood Vessels. Summary of the Doctoral Thesis
Authors: Krūmiņa, Gaida
Radziņa, Maija
Keywords: promocijas darba kopsavilkums
Issue Date: 2014
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Radziņa, M. 2014. Smadzeņu perfūzija akūta insulta pacientiem ar aterosklerotiskām izmaiņām brahiocefālos asinsvados: promocijas darba kopsavilkums: apakšnozare – diagnostiskā radioloģija. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2014-02_pdk
Abstract: Promocijas darbs “Smadzeņu perfūzija akūta insulta pacientiem ar atero-sklerotiskām izmaiņām brahiocefālos asinsvados” ir veltīts vienai no aktuālākajām mūsdienu problēmām – cerebrāla infarkta diagnostikai akūtā periodā. Cerebrāls išēmisks insults ir viens no galvenajiem mirstības, demences un invaliditātes cēloņiem pasaulē. Promocijas darbā galvenokārt analizētas aktuālas, līdz šim nepietiekami izpētītas problēmas akūta cerebrāla išēmiska insulta pacientiem: asinsvadu izmaiņu – atero-sklerozes un kolaterālās asinsapgādes ietekme uz smadzeņu perfūziju, kā arī CT perfūzijas parametru mērījumu robežvērtības atgriezeniska un neatgriezeniska išēmiska bojājuma diferencēšanā un pētīta multimodālas CT metodoloģijas loma akūta insulta kopējā diagnostiskā algoritmā un ārstēšanas taktikas izvēlē, izmantojot agrīnus radioloģiskus parametrus. Kamēr natīvā CT izmeklējumā ir normāla atradne, CT perfūzijas kvantitatīvie mērījumi agrīni parāda specifiskas išēmiskas izmaiņas galvas smadzeņu audos cerebrāla infarkta gadījumā. Darba mērķis bija raksturot galvas smadzeņu vielas perfūziju akūta išēmiska insulta pacientiem ar un bez aterosklerotiskām izmaiņām brahiocefālos asinsvados, izmantojot multimodālu CT izmeklēšanas metodi, un noteikt tās lomu kopējā diagnostiskā algoritmā un ārstēšanas taktikas izvēlē. Pētāmo multimodālā CT protokola dati analizēti 297 pacientiem ar akūtu neiroloģisku deficītu 9 stundas kopš simptomu sākuma. CT perfūzijas kvantitatīvie mērījumi atklāja, ka būtiskākie parametri atgriezeniska perfūzijas deficīta noteikšanā ir: cerebrālā asins tilpuma un cerebrālās asins plūsmas nesakritībai pie pagarināta vidējā tranzīta laika penumbra zonā. Neatgriezenisku bojājumu raksturo cerebrālā asins tilpuma un plūsmas un vidējā tranzīta laika sakritība nekrozes jeb core zonā. Papildus diagnostiska vērtība atgriezeniska un neatgriezeniska bojājuma definēšanā ir relatīvām robežvērtībām. CT perfūzijas ASPECTS skala ir izmantojama kā potenciāli labvēlīga klīniskā iznākuma marķieris, kas ticami korelē ar neiroloģiskā (NIHSS skalas) un funkcionālā deficīta (mRS skalas) vērtībām. Mūsu pētījuma rezultāti liecina, ka izmantojot multimodālu CT attēldiagnostiku, bezkontrasta datortomogrāfiju, datortomogrāfijas angiogrāfiju un datortomogrāfijas perfūziju, bija iespējams agrīni diferencēt akūta cerebrāla insulta dažādus galvas smadzeņu išēmisku bojājumu veidus, noteikt perfūzijas izmaiņu saistību ar atero-sklerotiskām pārmaiņām ekstrakraniālos asinsvados, oklūzijas vietu un kolaterālo asinsapgādi un novērtēt vizuālās diagnostikas iespējas paredzēt potenciālo klīnisko iznākumu.
Description: Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātē. Aizstāvēšana: 2014. gada 3. februārī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2014-02_pdk
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2010.–2014. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2014-02_Radzinja-Maija_PDK_14-002.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons