Title: Eksternās zobu erozijas un to ārstēšanas iespējas
Other Titles: External teeth erosion and their treatment possibilities
Authors: Inguna Rence-Bambīte
Diāna Lelde Mateusa
Zobārstniecības fakultāte
Faculty of Dentistry
Keywords: zobu erozija;zobi;ķīmiskie;bioloģiskie un uzvedības faktori;profilakse;demineralizācija;uzturs;gāzētie dzērieni;ārstēšana;fluorīds;kompozīts;vitamīns C;restaurācijas;sērskābe;dental erosion;teeth;chemical;biological and behavioural risk factors;prevention;demineralization;nutrion;soft drinks;treatment;fluoride;composite;vitamin C;restoration;sulfiric acid
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Darba nosaukums - Eksternās zobu erozijas un to ārstēšanas iespējas, darba autore -Diāna Lelde Mateusa. Darba mērķis – apkopot zinātnisko literatūru par eksternām zobu erozijām un to ārstēšanas iespējām. Darba uzdevumi- atrast informāciju par eksternām zobu erozijām, aprakstīt to etioloģiju, riska faktorus, iespējamo ārstēšanu un profilaktiskos pasākumus. Darbs veidots kā zinātniskās literatūras apskats. Darbā secināts, ka zobu erozijām sabiedrībā palielinās sastopamības biežums, palielinoties dažādu dzērienu piedāvājumiem un iekļaujot pārtikā skābus produktus. Liela nozīme erozijas attīstībā ir cilvēku lietotajai pārtikai, medikamentiem, ieradumiem un videi. Svarīga ir agrīna eroziju izmaiņu diagnostika un preventīvie pasākumi, lai ierobežotu erozijas tālāku attīstību. Alvas saturoši fluorīda produkti ir parādījuši labākus rezultātus erozijas mazināšanā salīdzinot ar NaF un AmF. Darbs satur 31 lapas, 1 tabulu, 30 zinātniskās literatūras rakstus un publikācijas no žurnāliem un grāmatām
The topic of the research is External teeth erosion and their treatment possibilities, author of the research is Diana Lelde Mateusa. The research goal is to compile science literature of external teeth erosion and their treatment options. Tasks are to find information of external teeth erosion, describe their etiology, risk factors, treatment possibilities and preventive measures. Research is made as a review of scientific literature. The research led to conclusions that the incidence of dental erosions in society is increasing with an increase in the supply of various beverages and the inclusion of acidic products in food. Food, medicine, habits, and the environment play an important role in the development of erosion. Early diagnosis of erosion changes and preventive measures are important to limit the further development of erosion. Tin-containing fluoride products have shown better erosion reduction results compared to NaF and AmF. The research consists of 31 pages, 1 table, 30 scientific literature articles and publications from journals and books.
Description: Zobārstniecība
Dentistry
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.