Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMāra Grundmane-
dc.contributor.authorSvetlana Antonova-
dc.contributor.otherSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātelv-LV
dc.contributor.otherFaculty of Public Health and Social Welfareen-UK
dc.date.accessioned2021-01-27T14:42:13Z-
dc.date.available2021-01-27T14:42:13Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/3256-
dc.descriptionVeselības sporta speciālistslv-LV
dc.descriptionHealth care sports specialisten-UK
dc.descriptionIzglītība, pedagoģija un sportslv-LV
dc.descriptionEducation, Pedagogy and Sportsen-UK
dc.description.abstractKvalifikācijas darba nosaukums: “Proteīnu nodrošinājums fiziski aktīva cilvēka uzturā”. Sporta uzturs ir specializācija uztura jomā, kas cieši sadarbojās ar cilvēka ķermeņa izpēti un vingrošanu. Ir svarīgi apzināties, ka tieši olbaltumvielas ir viena no svarīgākajām organisma sastāvdaļām, jo olbaltumvielas veic dzīvībai nepieciešamās funkcijas, atjauno šūnas un audus, kā arī tiek izmantotas kā enerģijas avots. Pētījuma primārais mērķis bija izpētīt proteīnu nodrošinājumu fiziski aktīva cilvēka uzturā, salīdzinot iegūtos datus pētījuma laikā un rekomendācijas uztura jomā. Pētījums tika veikts kā neeksperimentālais, kvantitatīvais. Lai sasniegtu pētījuma mērķi, kā pētījuma datu iegūšanas instruments tika izmantota anketa, kā arī respondentu vienas nedēļas uztura dienasgrāmata par uzņemtā proteīna daudzumu. Kopā tika izdalītas 15 anketas. Pētījumā tika iegūts 4 no 15 respondentiem ir mazaktīvs dzīvesveids un 13 no 15 respondentiem uztura paradumi neatbilst fizisko aktivitāšu mērķiem. Atslēgas vārdi: uzturs; sports; sporta uzturs; proteīni; proteīni sporta uzturā; fiziskās aktivitātes; uzturvielas.lv-LV
dc.description.abstractTitle of the qualification paper: “Provision of proteins in the diet of a physically active person”. Sports nutrition is a specialization in nutrition that has worked closely with the study and exercise of the human body. It is important to realize that protein is one of the most important components of the body, because it performs vital functions, regenerates cells and tissues, and is used as an energy source. The primary goal of the study is to investigate the protein supply in a physically active person by comparing the data obtained during the study and dietary recommendations. The study was performed as non-experimental, quantitative. In order to achieve the aim of the research, a questionnaire was used as a tool for obtaining research data and food diary. During the study, 15 questionnaires were distributed. The study obtained 4 out of 15 respondents have an inactive lifestyle and 13 out of 15 respondents' eating habits do not meet the goals of physical activity. Keywords: nutrition; sports; Sports nutrition; proteins; proteins in sports nutrition; physical activity; nutrients.en-UK
dc.language.isolv-LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv-LV
dc.publisherRīga Stradiņš Universityen-UK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectuzturslv-LV
dc.subjectfiziskās aktivitāteslv-LV
dc.subjectproteīnilv-LV
dc.subjectproteīnu nodrošinājumslv-LV
dc.subjectsportslv-LV
dc.subjectnutritionen-UK
dc.subjectphysical activityen-UK
dc.subjectproteinsen-UK
dc.subjectprotein supplyen-UK
dc.subjectsportsen-UK
dc.titleProteīnu nodrošinājums fiziski aktīva cilvēka uzturā.lv-LV
dc.title.alternativeProvision of proteins in the diet of a physically active person.en-UK
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/otheren-UK
Appears in Collections:Studējošo kvalifikācijas darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.