Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/BaltCityPrevention-rokasgramata_2020_IPD-804
Title: Intervences plānošana dzīvesveida maiņai: Rokasgrāmata sabiedrības veselības veicināšanā iesaistītajiem speciālistiem
Authors: Gobiņa, Inese ¹
Pildava, Santa ¹
Heiberga, Dita ¹
Millere, Elīna ¹
Miezītis, Aigars ¹
Apine, Margarita ¹
Tolmačova, Elīna ²
Kopštāla, Anete ²
Balode, Ance ³
¹ Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības institūts
² Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
³ SIA “Telemedica”
Keywords: veselības veicināšana;intervence;profilakse;dzīvesveida maiņa;pašvaldības
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Intervences plānošana dzīvesveida maiņai: Rokasgrāmata sabiedrības veselības veicināšanā iesaistītajiem speciālistiem. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. 43 lpp. https://doi.org/10.25143/BaltCityPrevention-rokasgramata_2020_IPD-804
Abstract: Izdevumā “Intervences plānošana dzīvesveida maiņai” ir apvienoti Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektā BaltCityPrevention izstrādātie materiāli un to praktiskā izmantošanā gūtā pieredze. Projektā kopīgi strādāja 14 partnerorganizācijas no sešām valstīm, lai laika posmā no 2017. gada nogales līdz 2020. gada septembrim, sadarbojoties ar maziem un vidējiem uzņēmumiem un pielietojot vai izstrādājot e-rīkus, rastu intervences mērķgrupas līdzdalībā balstītu pieeju dzīvesveida radītu slimību profilaksei. Izdevumā aprakstītas projektā izstrādātā intervences modeļa lietošanas vadlīnijas un dzīvesveida maiņai individuālā vai grupu līmenī pielietojamie e-rīki.
Description: Projektā piedalījās: • Flensburgas Lietišķo zinātņu akadēmija (Vācija) – vadošais partneris; • Flensburgas pilsētas pašvaldība (Vācija); • Igaunijas Ģimenes ārstu biedrība (Igaunija); • Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija); • SIA “ScanBalt” (Igaunija); • Turku pilsētas pašvaldība (Somija); • Seinajoki Lietišķo zinātņu universitāte (Somija); • Seinajoki Sociālās un primārās veselības aprūpes centrs (Somija); • Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija); • Liepājas pilsētas pašvaldība (Latvija); • SIA “Telemedica” (Latvija); • Lietuvas Sociālo zinātņu universitāte (Lietuva); • Veselības izglītības un slimību profilakses centrs (Lietuva); • Poznaņas pilsētas pašvaldība (Polija). No Latvijas BaltCityPrevention projektā strādāja: • Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības institūta pārstāvji: projekta zinātniskā vadītāja asoc. prof., Dr. med. Inese Gobiņa, pētnieces: Santa Pildava, Dita Heiberga un Elīna Millere, projekta vadītājs Aigars Miezītis, projekta vadītāja asistente Margarita Apine; • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova un veselības veicināšanas koordinētāja Anete Kopštāla; • SIA “Telemedica” projektu vadītāja Ance Balode. Plašāka informācija par projektu: www.baltcityprevention.eu. Šī publikācija un tiešsaistes kurss par intervences modeļa lietošanu ir atrodami projekta platformā: www.betterprevention.eu.
DOI: https://doi.org/10.25143/BaltCityPrevention-rokasgramata_2020_IPD-804
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Appears in Collections:Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekts BaltCityPrevention

Files in This Item:
File SizeFormat 
RSU_BaltCityPrevention_2020_new.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons