Title: Plaušu ultrasonogrāfijas lietderīgums sadzīvē iegūtas pneimonijas izvērtēšanai dinamikā bērniem
Other Titles: Usefulness of lung ultrasound in the dynamic evaluation of community acquired pneumonia in children
Authors: Ilze Apine
Elīna Cimbolineca
Medicīnas fakultāte
Faculty of Medicine
Keywords: plaušu ultrasonogrāfija;pneimonija;bērni;lung ultrasound;pneumonia;children
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Pētnieciskā darba mērķis ir samazināt jonizējošo starojumu pediatriskajā populācijā, jo mūsdienu medicīnā bieži vien tiek veikti diagnostiskie izmeklējumi, tādējādi pakļaujot bērnu starojumam. Zinātniskā darba ietvaros tika veikts literatūras apskats par tēmām - plaušu ultrasonogrāfija, krūškurvja rentgenogrāfija, jonizējošais starojums. Tika apgūtas teorētiskās zināšanas ultrasonogrāfijā, iegūta pieredze plaušu ultrasonogrāfijas veikšanā un veikti izmeklējumi bērniem. Pacientiem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju ārstējoties klīnikā klasiski tiek veiktas trīs krūškurvja rentgenogrammas. Veicot šo pētījumu, tika aizvietots otrs krūškurvja rentgenizmeklējums ar plaušu ultrasonogrāfiju. Tā rezultātā samazinājās saņemtā jonizējošā starojuma daudzums par vienu trešdaļu. No šī gada februāra Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ir atvērts pieraksts uz plaušu ultrasonogrāfijas izmeklējumu pneimonijas izvērtēšanai dinamikā, kas aizvieto trešo rentgenogrammu, tādējādi samazinot jonizējošā starojuma devu kopumā par divām trešdaļām. Lai pilnveidotu plaušu ultrasonogrāfijas izmeklējumu, ir jāveic padziļināti pētījumi un jāveido vadlīnijas latviešu valodā.
The goal of this scientific research was to lower use of ionizing radiation in pediatric population. Nowadays diagnostic procedures are performed very often, therefore children are more exposed to ionizing radiation. Scientific research included literature review of topics – lung ultrasound, chest roentgenography, ionizing radiation. Theoretical knowledge in ultrasonography was acquired, gained experience in lung ultrasonography and performed lung ultrasound procedure. Three radiographs of patients with community-acquired pneumonia are routinely performed in the clinic. The study replaced second x-ray with lung ultrasonography. As a result, the amount of ionizing radiation received decreased by one third. From February this year, the Children's Clinical University Hospital has an open record for a lung ultrasound examination for patients after a recovering from pneumonia to evaluate patient in the dynamic. And it replaces the third radiograph, thereby reducing the dose of ionizing radiation by a total of two-thirds. To improve lung ultrasonography, it is needed to do research and develop guidelines in Latvian language.
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.