Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2019-09_pdk
Title: Intraabdominālu saaugumu veidošanās un norises kompleksie morfopatoģenētiskie aspekti bērniem līdz gada vecumam. Promocijas darba kopsavilkums
Other Titles: The Complex Morphopathogenetic Aspects of Intraabdominal Adhesions Development and Course in Infants. Summary of the Doctoral Thesis
Authors: Pilmane, Māra
Ābola, Zane
Junga, Anna
Keywords: Zinātnes nozare – medicīna, specialitāte – morfoloģija;promocijas darba kopsavilkums
Issue Date: 2019
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Junga, A. 2019. Intraabdominālu saaugumu veidošanās un norises kompleksie morfopatoģenētiskie aspekti bērniem līdz gada vecumam: promocijas darba kopsavilkums: specialitāte – morfoloģija. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2019-09_pdk
Abstract: Intraabdomināli saaugumi ir fibrozi savienojumi starp vēdera dobuma orgāniem un/vai vēdera dobuma orgāniem un vēdera dobuma sienu. Tie var būt iegūti vai iedzimti. Iegūtus saaugumus galvenokārt iedala iekaisuma izraisītos un postoperatīvos saaugumos. Savukārt iedzimtus saaugumus saista ar vēdera dobuma embrionālās attīstības traucējumiem un/vai pat ar embrioģenēzes ģenētisku defektu. Intraabdomināli saaugumi var būt asimptomātiski, bet tie var būt arī tādas bīstamas komplikācijas kā intestinālas obstrukcijas cēlonis. Intraabdominālu saaugumu morfopatoģenēze ir komplekss process, kurš tiek raksturots ar ekstracelulārās matrices uzkrāšanos, audu hipoksiju un iekaisuma klātbūtni. Pētījuma mērķis bija noteikt un aprakstīt morfopatoģenētiskos faktorus, kas saistīti ar intraabdominālu saaugumu veidošanos un norisi, kā arī aprakstīt to savstarpējo mijiedarbību. Pētījumā tika iekļauti 50 saaugumu audu paraugi no 49 pacientiem ar pilnīgu vai daļēju kuņģa zarnu trakta necaurejamību un astoņu kontroles vēderplēves audu materiāls, kas iegūts, veicot cirkšņa trūces plastiku. Visi audu paraugi tika iegūti no pacientiem vecumā līdz vienam gadam. Ar imūnhistoķīmijas metodi tika izvērtēts transformējošā augšanas faktora β (TGFβ), hepatocītu augšanas faktora (HGF), bāziskā fibroblastu augšanas faktora (FGF-2), fibroblastu augšanas faktora receptora 1 (FGFR1), vaskulārā endoteliālā augšanas faktora (VEGF), proteīna gēnu produkta 9,5 (PGP 9.5), hromogranīna A (CgA), interleikīna-1 alfa (IL-1α), interleikīna-4 (IL-4), interleikīna-6 (IL-6), interleikīna-7 (IL-7), interleikīna-8 (IL-8), interleikīna-10 (IL-10), tumoru nekrozes faktora alfa (TNFα), cilvēka beta defensīna-2 (HBD-2); matrices metaloproteināzes-2 (MMP-2) un matrices metaloproteināzes-2 audu inhibitora (TIMP-2) imūnreaktīvo struktūru relatīvais daudzums. Jaundzimušo saaugumus raksturo nespecifiskas audu pārmaiņas kā fibroze un neoangioģenēze. Savukārt, modificētas formas mezoteliocīti, fibroblasti, kas tādi izveidojušies šūnu fenotipa maiņas rezultātā, un gigantšūnu klātbūtne vērtējamas kā specifiskas saaugumu pazīmes uz ilgstoša iekaisuma fona. Intraabdominālus saaugumus raksturo palielināta TGFβ, VEGF, FGFR1 un samazināta FGF-2, HGF, PGP 9.5, IL-1, IL-4, IL-8, TIMP-2 atradne. Būtiskākie aspekti, kas ietekmē saaugumu veidošanos un uzturēšanu bērniem, ir saistīti ar izmaiņām ekstracelulārās matrices remodelācijā, neoangioģenēzes veicināšanu un ilgstošu iekaisuma uzturēšanu, kā arī savdabīgu audu faktoru circulus vitiosus veidošanos, kas vērsts uz fibrozes veidošanu audu iekaisuma atbildes izsīkuma apstākļos. Tādējādi svarīgākie marķieri jaundzimušo saaugumu prognostikā un diagnostikā ir TGFβ, VEGF, HGF, IL-1 un IL-4.
Description: Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūtā, Morfoloģijas katedrā. Aizstāvēšana: 2019. gada 8. novembrī plkst. 14.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2019-09_pdk
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2015.–2019. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2019-09_Junga-A_Kopsav_LV_.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons