Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.81-89
Title: Sporta jēdziens un tā attiecināšana uz prāta spēlēm
Other Titles: Definition of “Sport” and Its Extension to Mind Games
Authors: Alfejeva, Jeļena
Rīga Stradiņš University, Faculty of Law, Latvia
Keywords: sports;tiesību jēdziens;tiesību jēdziena definēšana;sport;law institute;law institute’s definitions
Issue Date: 2018
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018, Nr. 2 (11). 81.–89. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2018, 2 (11)
Abstract: Tiesību doktore Jeļena Alfejeva skata jaunu tēmu – sporta jēdziena izpratni un tā attiecināšanu uz prāta spēlēm. Autore secina, ka sports ir visu veidu individuālas vai organizētas aktivitātes fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai un saistīts ar panākumu gūšanu sporta sacensībās. J. Alfejeva uzsver, ka minētā jēdziena izpratne nav viennozīmīga.
Doctor of law Jeļena Alfejeva addresses a new topic – understanding the definition of “sport” and its extension to mind games. The author concludes that sport can be understood as diverse individual and group activities with the aim to maintain and improve one’s physical and mental health, and it also aims to gain success in sport competitions. J. Alfejeva stresses that the term is rather ambiguous.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.81-89
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2018, 2 (11)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-218_Socrates-11_2018_07-Alfejeva_081-089_.pdf186.01 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons