Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.09.2017.3.85-90
Title: Operatīvās darbības tiesiskā regulējuma problēmas
Other Titles: Problems of Investigative Operations Regulation (Abstract)
Authors: Matvejevs, Aleksandrs
Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Tiesību katedra, Latvija
Keywords: operatīvā darbība;kriminālā izlūkošana;operatīvās darbības subjekti;Operatīvās darbības likums;investigative operations;criminal intelligence;body performing investigative operations;Investigative Operations Law
Issue Date: 2017
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2017, Nr. 3 (9). 85.–90. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2017, 3 (9)
Abstract: Noziedzībai globalizācijas apstākļos ir transnacionāls raksturs, turklāt tā kā sociāli tiesiska rakstura parādība kļūst aizvien komplicētāka. Tas nosaka nepieciešamību aizvien biežāk izmantot operatīvās darbības noziedzības apkarošanas jomā. No šī aspekta interesants un saturiski nozīmīgs ir Aleksandra Matvejeva raksts, kurš veltīts operatīvās darbības tiesisko problēmu izpētei.
Criminality in times of globalisation possesses a transnational nature. Moreover, as a socially legal phenomenon it tends to become more and more complex. Therefore, there is a need to more frequently use operational activities in crime prevention. This point of view interestingly and with a meaningful content has been presented in Aleksandrs Matvejevs’ article, which is devoted to the study of legal operational activities.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.09.2017.3.85-90
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2017, 3 (9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-242_Socrates_09_2017_07_Matvejevs_085-090_.pdf150.66 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons