Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.09.2017.3.7-18
Title: Legal Status and Overview of World Trade Organization Disputes Involving Subsidies in the Renewable Energy Sector
Other Titles: Pasaules Tirdzniecības organizācijas strīdu, kas saistīti ar subsīdijām atjaunojamās enerģijas nozarē, juridiskais statuss un pārskats
Authors: Abuseridze, Giga
Rīga Stradiņš University, Doctoral Study Programme “Legal Science”, Georgia
Keywords: Pasaules Tirdzniecības organizācija;atjaunojamā enerģija;strīdu izšķiršanas organizācija;tarifs;World Trade Organisation;renewable energy;dispute settlement body;feed in tariff
Issue Date: 2017
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2017, Nr. 3 (9). 7.–18. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2017, 3 (9)
Abstract: The young law scientist from Georgia Giga Abuseridze has collected the information about subsidies in the renewable energy sector, their legal status and disagreements on the matter with the World Trade Organisation. As known, Latvia also does not possess unanimous opinion about the renewable energy resources.
Jaunais tiesību zinātnieks no Gruzijas Giga Abuseridze ir apkopojis informāciju par subsīdijām atjaunojamās enerģijas nozarē, to juridisko statusu un domstarpībām šajā jautājumā ar Pasaules Tirdzniecības organizāciju. Kā zināms, arī Latvijā nav vienota viedokļa par atjaunojamiem energoresursiem.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.09.2017.3.7-18
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2017, 3 (9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-242_Socrates_09_2017_01_Abuseridze_007-018_.pdf199 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons