Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.53-61
Title: Dalītā īpašuma tiesiskais regulējums un tā attīstības perspektīvas: problēmjautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām no patērētāju tiesību aizsardzības skatupunkta
Other Titles: Legal Framework of the Share Property and Its Development Outlook: Issues of the Apartment House from Consumer Rights Protection Viewpoint
Authors: Dāvida, Zanda
Biznesa augstskola “Turība”, Tiesību zinātņu katedra, Latvija
Keywords: zemes noma;patērētājs;daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;dzīvokļa īpašnieks;zemes īpašnieks;dalītais īpašums;land use;consumer;apartment house;apartment owner;land owner
Issue Date: 2017
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2017, Nr. 1 (7). 53.–61. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2017, 1 (7)
Abstract: Civiltiesiskajā jomā, it īpaši Latvijā, specifiska juridiskā kategorija un institūts ir dalītais īpašums. Z. Dāvida minēto institūtu savā rakstā analizē no daudzdzīvokļu māju dalītā īpašuma īpašnieku skatupunkta. Lasītājiem varētu būt interesanti iepazīties ar autores viedokli par dalītā īpašuma tiesiskā regulējuma perspektīvām.
In the civil field, especially in Latvia, a separate property is a specific legal category and institution. Z. Dāvida analyses this institute from the point of view of the owners of separate property of the apartment house. The readers may find it of interest to acquaint themselves with the author’s point of view on the perspectives of the legal framework of separate property.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.53-61
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2017, 1 (7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-147_Socrates_07_2017_05_Davida_053-061_.pdf175.57 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons